Czcionki:
Kontrast:

Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki

Dodano: 23.06.2016
Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki

W ubiegły poniedziałek, tj. 20 czerwca br. w Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja ph. “Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki, szanse i wyzwania dla śląskiej gospodarki – rola samorządów i przedsiębiorstw”. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata polityki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz media.

Konferencja została zorganizowana przez posłankę na Sejm RP Gabrielę Lenartowicz oraz Przewodniczącego Zarządu Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Prezydenta Miasta Wodziaławia Śląskiego Mieczysława Kiecę. Patronat nad wydarzeniem objęła Elżbieta Bieńkowska – komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei patronem medialnym konferencji zostały nowiny.pl, a całe wydarzenie poprowadził redaktor naczelny Nowin Wodzisławskich – Tomasz Raudner.

Pierwsza część konferencji poświęcona została wystąpieniom prelegentów. Komisarz KE Elżbieta Bieńkowska poruszyła tematykę unii energetycznych oraz nowych źródeł wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wysokiej jakości w sektorze przemysłu i usług. Nawiązała w ten sposób do europejskiej polityki na rzecz rozwoju gospodarczego. Bieńkowska podkreśliła, że Śląsk ma najwyższy poziom wykształcenia w całej Polsce i że powinniśmy wiedzieć, jak wykorzystać potencjał wykwalifikowanych kadr w przyszłości. Zdaniem komisarz, świat węgla nie jest już taki jak kiedyś i nigdy już taki nie będzie, ponieważ zarówno w Europie, jak i w regionach podobnych do Śląska nie ma już kopalń. Dlatego też Polska musi przygotować się na zmiany i to na kilku poziomach: samorządowym, regionalnym, rządowym i – przede wszystkim – ludzkim.

Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki

Jako druga wystąpiła posłanka na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, która opowiedziała o inwestowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwrównoważonym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w związku ze zmianami klimatu i transformacją energetyki w kierunku obywatelskim (zakładającym zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii). Przedstawiła w tym kontekście najważniejsze wyzwania dla samorządów i przedsiębiorstw Śląska. Lenartowicz wspomniała także o potrzebie nowych rozwiązań regulacyjnych i zmian w ustawie dotyczącej OZE.

Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki

Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki

Na konferencji gościła również zastępczyni dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego BGK Monika Sternal. Jej wystąpienie dotyczyło Planu Junckera, Programu Horyzont 2020, a w szczególności promowania zwrównoważonego transportu i innowacyjnych rozwiązań. Zdaniem Wicedyrektor, każdy region ma swoje mocne strony, które należy jak najefektywniej wykorzystać. Między innymi dlatego dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera swoich beneficjentów.

W drugiej części wydarzenia odbył się panel dyskusyjny pt. “Podstawowe obszary agendy miejskiej UE: jakość powietrza i mobilność miejsca”. Wzięli w nim udział: posłanka na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego Tadeusz Dragon, właściciel grupy Martech Marcin Mistarz oraz Prezes Zarządu w firmie Azis Mining Service Sp. z o.o. Marian Lasek.

Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki

Konferencję podsumował prezydent Mieczysław Kieca, który położył nacisk przede wszystkim na działania edukacyjne. To one – obok stałego podnoszenia świadomości społeczności lokalnej oraz nowych instrumentów wsparcia – są kluczem w kierunku ograniczania niskiej emisji. Prezydent wyraził także nadzieję, że kompleksowe wsparcie niskoemisyjnej gospodarki nie skończy się na organizacji poniedziałkowej konferencji. “Musimy zacząć myśleć i działać razem, jako mieszkańcy Subregionu Zachodniego Województwa Zachodniego. Ważna jest tutaj kwestia społecznej odpowiedzialności, czyli naszej współodpowiedzialności, a co za tym idzie: komunikacji między ludźmi i kontroli społecznej. Każdy z nas chciałby przecież żyć w przyjaznej i czystej gminie” – zakończył Mieczysław Kieca.