Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na aktywną integrację oraz usługi społeczne i zdrowotne

Dodano: 29.11.2017
Fundusze na aktywną integrację oraz usługi społeczne i zdrowotne

Na spotkanie 29 listopada br., które odbyło się w Powiatowym Centrum Konferencjynym, przybyli potencjalni Beneficjenci działań 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT Zachodni – RPO WSL 2014-2020.

Tematem szkolenia były:

  • zapisy regulaminów konkursów RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17, RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17,
  • zagadnienia problematyczne dotyczące składanych wniosków,
  • Strategia RIT oraz kryteria wyboru projektów pod względem zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego dotyczące powyższych konkursów.

Spotkanie informacyjne zorganizowane zostało przez Instytucję Pośredniczącą dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy udziale przedstawicielek Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.

Fundusze Europejskie

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020