Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na ograniczanie niskiej emisji

Dodano: 13.09.2017
Termomodernizacja ZS nr 24 w Toruniu

13 września w Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku spotkanie informacyjne dotyczące naborów w ramach Poddziałań:

1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Celem interwencji w jest likwidacja niskiej emisji w województwie śląskim poprzez zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 oraz zmniejszenie emisji CO2. Spotkanie dedykowane było potencjalnym beneficjentom, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie w związku z konkursami w ramach Działania 1.7

Warunki naboru dla poszczególnych poddziałań:

1.7.1 tryb naboru: konkurs, forma dofinansowania: pożyczka z premią inwestycyjną, alokacja 100 mln zł, nabór październik 2017

1.7.2 tryb naboru: konkurs, forma dofinansowania: dotacja, alokacja 380 mln zł, nabór październik 2017

1.7.3 tryb naboru: konkurs, forma dofinansowania: dotacja, alokacja: 50 mln zł, nabór grudzień 2017

Podczas spotkania, uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi poddziałań przekazanymi przez Panią Mariolę Orlik – przedstawicielkę Zespołu Funduszy Europejskich Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Poniżej znajdują się prezentacje które były omawiane podczas spotkania.

Fundusze na ograniczanie niskiej emisji