Czcionki:
Kontrast:

Fundusze na założenie działalności gospodarczej

Dodano: 05.10.2017
Fundusze na założenie działalności gospodarczej

Na spotkanie 2 października br., które odbyło się w Biurze Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, przybyli przedstawiciele podmiotów zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku w tym osób bezrobotnych nieaktywnych zawodowo należących co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety(szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Tematem spotkania były zasady aplikowania o środki w ramach 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w związku z ogłoszonym konkursem RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zapisy regulaminu konkursu, wytyczne kwalifikowania wydatków, kryteria wyboru projektów, najczęściej popełniane błędy. Prezentacje ze spotkania dotyczące omawianych zagadnień są dostępne poniżej.