Czcionki:
Kontrast:

Gminy z dobrą energią – informacja

Dodano: 02.10.2019
oze

Informujemy, że realizacja projektu ”Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego rozpocznie się od 1 stycznia 2020 roku.

W związku z trwającą procedurą podpisania umowy o dofinansowanie do projektu  pomiędzy Związkiem Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego a Zarządem Województwa Śląskiego, prosimy, aby Mieszkańcy biorący udział w projekcie nie podejmowali działań związanych z realizacją inwestycji przed podpisaniem umowy ze Związkiem. Przyszłych Beneficjentów będziemy informować o wszelkich działaniach związanych z wdrażaniem projektu w realizację.