Czcionki:
Kontrast:

“Gminy z dobrą energią” – zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu

Dodano: 27.05.2019
obraz kalendarza

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje:

Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu dla projektu “Gminy z dobrą” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z maja na czerwiec 2019 r.

Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Ślaskiego z siedzibą w Rybniku.

Po otrzymaniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu biuro Związku lub JST biorące udział w projekcie, niezwłocznie skontaktują się z osobami ubiegającymi się o grant w ramach projektu.