Czcionki:
Kontrast:

Gospodarka niskoemisyjna: Nowa misja – niska emisja!

Dodano: 24.04.2015
Nowa misja - niska emisja!

20 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego odbyło się szkolenie ph. „Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja – niska emisja” dla pracowników i przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego. Szkolenie organizowane było w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno – edukacyjnej realizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Poza merytorycznym przedstawieniem zagadnień uczestnicy szkolenia poznali również praktyczne możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na finansowanie inwestycji efektywnego zarządzania energią. Ponadto tematyka szkolenia dotyczyła również możliwości rozwoju i wykorzystania technologii gospodarki niskoemisyjnej w Polsce zgodnie z narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, planowania lokalnej efektywności energetycznej, skutecznego zarządzania energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej oraz możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.

http://nowamisja-niskaemisja.pl/szkolenia/fotorelacja-ze-szkolenia-w-wodzislawiu-slaskim-20-04-2015/