Czcionki:
Kontrast:

Gospodarka ściekowa: szansa dla gmin

Dodano: 09.08.2010

Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW Gabriela Lenartowicz podpisali porozumienie o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowejPorozumienie otwiera możliwość dofinansowania z funduszy WFOŚiGW 40 projektów z listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego, które nie otrzymają dofinansowania unijnego ze względu na wyczerpanie się środków w ramach działania 5.1 (gospodarka wodno-ściekowa).Więcej na http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=4133&id_menu=