Czcionki:
Kontrast:

Harmonogram szkoleń na marzec

Dodano: 01.03.2013
Harmonogram szkoleń na marzec

Na miesiąc marzec zaplanowano w ramach projektu “Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizację szkoleń z zakresu:

– Budżetowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE,

– Inżynier PKI,

– Opracowywanie projektów miękkich,

– Biuletyn Informacji publicznej,

– Finanse i rachunkowość,

– Obsługa płacowa,

– Szkolenia z zakresu grafiki komputerowej oraz

– Obsługa pakietów biurowych – poziom zaawansowany.

Dzięki realizacji projektu w miesiącu marcu blisko 200 urzędników i urzędniczek może bezpłatnie skorzystać z prowadzonych szkoleń, których celem jest udoskonalenie i ujednolicenie procedur i standardów zarządzania wśród 12 JST skupionych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu w załączniku.

Europejski fundusz społeczny