Czcionki:
Kontrast:

Idą zmiany…

Dodano: 10.02.2014
Idą zmiany…

W miniony czwartek, 6 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyła się konferencja sieciująca ph. „Idą zmiany, czyli demokracja partycypacyjna administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” zorganizowana w ramach  projektu „Międzysektorowa  współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Organizatorami konferencji było Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Spotkanie adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli i pracowników JST i NGO z terenu naszego Subregionu, a jego nadrzędnym celem była wymiana doświadczeń dotyczących współpracy pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi. Podczas konferencji zaproszeni eksperci zaprezentowali również przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie. Przybyłych na konferencję gości przywitał Starosta Rybnicki Damian Mrowiec oraz Dyrektor Biura Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Adam Wawoczny, zachęcając wszystkich do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń w tej tematyce.

Konferencja dała początek licznym działaniom realizowanym przez najbliższy rok (m.in. warsztatom tematycznym i szkoleniom) jak również rozpoczęła proces rekrutacji.

Pobierz dokumenty niezbędne do udziału w rekrutacji.

 

Idą zmiany…

Idą zmiany…