Czcionki:
Kontrast:

Informacja prawnicza – czerwiec 2014

Dodano: 11.07.2014

Informacja prawnicza
– czerwiec 2014 –

1. Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej. – Dz. U. z 16 czerwca 2014 r. poz. 782.

2. Ustawa z 4 kwietnia 2014 r.  o zmianie ustawy o odpadach. Weszła w życie: 12 czerwca. Omówienie: Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz decyzja o zamknięciu śmietniska, mogą być zmieniane co do:
– technicznego sposobu zamknięcia całego składowiska lub jego wydzielonej części,
– harmonogramu działań związanych z rekultywacją,
– sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów, w tym monitoringu oraz warunków wykonania tego obowiązku. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji o zamknięciu mogą być przeniesione na inny podmiot, o ile daje on rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji i wyrazi zgodę na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających z tych decyzji.