Czcionki:
Kontrast:

Jak pobierać popiół do badań?

Dodano: 18.11.2016
Jak pobierać popiół do badań?

16 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się bezpłatne szkolenie specjalistyczne skierowane do wszystkich pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu ochrony środowiska (w tym służb porządkowych, np. pracowników Straży Miejskiej) z zakresu metodyki poboru prób popiołu z palenisk domowych dla potrzeb badań laboratoryjnych celem wykrycia faktu spalania odpadów. Szkolenie prowadzone było przez Kierownika Zakładu Chemii Analitycznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej, a tym samym Profesora Politechniki Krakowskiej Adama Grochowalskiego i  było jednym z wielu zadań realizowanych przez Grupę roboczą ds. ograniczania niskiej emisji prowadzącą szereg działań mających  na celu eliminację tzw. niskiej emisji na terenie Subregionu Zachodniego. Niniejsze szkolenie było również elementem kampanii edukacyjno-informacyjnej „Gmina z (dobrą) energią!” współfinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Pracownicy samorządowi biorący udział w szkoleniu uzyskali wiedzę dotyczącą m.in. prawidłowego sposobu poboru i zabezpieczenia prób popiołu, narzędzi i pojemników jakie mogą zostać użyte w tym celu, sposobu sporządzania protokołów poboru, a także pozyskali obszerną wiedzę w zakresie interpretacji wyników badań. Uczestnicy otrzymali również stosowne zaświadczenia, które – wraz z upoważnieniem Prezydenta Miasta, Burmistrza bądź Wójta do wykonywania funkcji kontrolnych w sprawie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy – uprawniają do wstępu na teren nieruchomości i wykonania niezbędnych czynności kontrolnych.

Jak pobierać popiół do badań?