Czcionki:
Kontrast:

Jak poprawnie zarchiwizować zrealizowany projekt RPO WSL?

Dodano: 02.06.2021

Rekrutacja na szkolenie została zakończona.

Organizator

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia

Termin: 25.6.2021 r. (piątek)
Godz. spotkania: 9:00-14:00
Szkolenie online: za pomocą platformy ZOOM

Tematyka szkolenia

 • Prawodawstwo polskie i unijne dotyczące dokumentacji projektowej (obowiązujący stan prawny).
 • Zarządzenie nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów państwowych z 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek dotyczących wartościowania dokumentacji programów i projektów finansowanych z funduszy europejskich.
 • Postępowanie z dokumentacją projektów unijnych w oparciu o normatywy kancelaryjno-archiwalne (instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna) oraz procedury wewnętrzne.
 • Propozycja nowej kwalifikacji dokumentacji i problem nowelizacji jednolitych rzeczowych wykazów akt.
 • Rodzaje i charakterystyka dokumentacji projektów unijnych (ogólna, merytoryczna, przetargowa, finansowo-księgowa).
 • Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentów projektowych (nadawanie symboli i określanie okresów przechowywania dokumentacji unijnej) przez:
  – instytucje zarządzające, pośredniczące i wdrażające;
  – beneficjentów
 • Wytyczne instytucji zarządzającej w projekcie i zapisy umów projektowych w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów.
 • Różnice w obowiązkach beneficjentów prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt w zakresie przekazywania, ewidencjonowania, przechowywania dokumentacji projektów unijnych.
 • Rozliczenie się z dokumentacją projektową (opracowanie materiałów archiwalnych; brakowanie dokumentacji niearchiwalnej).
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką

Prowadząca

dr Anna Opara-Rak – specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, słuchaczka studiów EMBA, biegły sądowy, wykładowca akademicki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Zasady rekrutacji

Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.

Webinarium

Przy logowaniu do spotkania prosimy o użycie imienia i nazwiska podanych podczas rejestracji. Niezastosowanie się grozi usunięciem ze szkolenia!
Zabrania się udostępniania odnośnika do szkolenia innym osobom. W webinarium biorą udział osoby, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rejestracji.
Podczas webinarium mikrofony i kamery uczestników powinny być wyłączone. Mikrofonu używamy tylko do zadania pytania prowadzącemu.
Po zakończonym webinarium uczestnik wypełnią ankietę ewaluacyjną online.

Informacji udziela

Paweł Tułodziecki, tel. 32 422 24 46, p.tulodziecki@subregion.pl