Czcionki:
Kontrast:

Jastrzębie-Zdrój na Drodze Głównej Południowej

Dodano: 12.11.2014
Jastrzębie-Zdrój na Drodze Głównej Południowej

7 listopada br. uroczyście oddano do użytku jeden z odcinków projektowanej drogi szybkiego ruchu tzw. Drogi Głównej Południowej, która docelowo ma połączyć Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Gminę Godów, Gminę Mszana, Jastrzębie-Zdrój oraz Pawłowice ze zjazdem autostrady A1 w Mszanie.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pierwszy fragment DGP, od ul. Pszczyńskiej (od Pawłowic) w kierunku ul. Rybnickiej do ul. Stodoły oddano do użytku w lipcu ubiegłego roku. Obecnie zrealizowano dalszy ciąg trasy, prowadzący do ulicy Wodzisławskiej w Mszanie.

Inwestycja jest ważnym elementem układu drogowego, który ma zapewnić sprawne skomunikowanie tego obszaru województwa z pozostałą częścią regionu. Dzięki skomunikowaniu terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie miasta, inwestycja warunkuje wzrost rozwoju gospodarczego. Niewątpliwą zaletą dla mieszkańców jest również wyprowadzenie pojazdów ciężarowych z centrum miasta. Wszystko to wpłynie na obniżenie kosztów transportu oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu tranzytowego dla środowiska.

W Mandacie Negocjacyjnym Województwa Śląskiego przewiduje się dalsze wsparcie z poziomu Programu Regionalnego dla realizacji kolejnych etapów DGP. Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji przez Województwo Śląskie, natomiast realizacja zadania polegająca na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego przekazana została miastu Wodzisław Śląski zakładając partycypację w kosztach ze strony Województwa oraz pozostałych gmin, na terenie których będzie przebiegała inwestycja. Warunkiem uzyskania wsparcia z RPO WSL 2014-2020 będzie przede wszystkim zapewnienie wkładu własnego dla inwestycji oraz przygotowanie poprawnej dokumentacji aplikacyjnej.

Źródło: http://rpo-promocja.slaskie.pl/strona.php?art1=1415368797