Czcionki:
Kontrast:

JESSICA – zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Dodano: 04.01.2011
JESSICA – zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

JESSICA – zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dla potencjalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich i potencjalnych projektodawców

W związku z wdrażaniem inicjatywy JESSICA w województwie śląskim Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpoczyna badanie ankietowe skierowane do potencjalnych kandydatów na pełnienie funkcji Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich oraz projektodawców zainteresowanych realizacją tzw. projektów miejskich w ramach mechanizmu JESSICA.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia załączonych kwestionariuszy, które pozwolą lepiej poznać Państwa oczekiwania względem inicjatywy JESSICA. Ponadto wypełnienie formularza stanowi dodatkową możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z firmą TPA Horwath (konsultant biznesowy EBI) oraz pośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Fundusz Powierniczy JESSICA na Śląsku) i uzyskania dodatkowych informacji na temat instrumentu JESSICA.

Kwestionariusze dostępne są poniżej w formacie PDF. Zainteresowane podmioty prosimy o ich wydrukowanie, wypełnienie, a następnie przesłanie faksem lub mailem:

– nr faksu: 032/ 77 40 367
– adresy e-mail: rburzynska@slaskie.pl, kkocwin@slaskie.pl

Termin nadsyłania wypełnionych kwestionariuszy upływa dnia 7 stycznia 2011 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.