Czcionki:
Kontrast:

Ładowanie Wydarzenia

500 Plus na pierwsze dziecko i inne zmiany w Ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Związek Gmin i Powiatów Subregionu zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza na bezpłatne szkolenie pn.:

500 PLUS NA PIERWSZE DZIECKO I INNE ZMIANY W USTAWIE O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

które odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. w godzinach 9:00 do 15:00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, ul. Szafranka 7.

ADRESACI SZKOLENIA: pracownicy OPS oraz w tym komórek zajmujących się problematyką objętą szkoleniem.

Planowana ilość uczestników maksymalnie 30 osób.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, czyli komu w świetle zmian przysługuje świadczenie wychowawcze (500 plus).
 2. Dziecko w rozumieniu nowego brzmienia ustawy. Czy na każde dziecko można otrzymać świadczenie 500 plus.
 3. Upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego wg nowych przepisów.
 4. Wniosek w sprawie świadczenia 500 plus.
 5. Przesłanki negatywne, czyli komu świadczenie wychowawcze nie przysługuje
 6. Wniosek w sprawie świadczenia 500 plus – elementy oraz sposób postępowania w sytuacji stwierdzenia braków/nieprawidłowości we wniosku.
 7. Kiedy można złożyć wniosek w sprawie przyznania świadczenia 500 plus wg nowych zasad. 3 – miesięczny termin na złożenie wniosku w przypadku noworodka.
 8. Wysokość świadczenia i terminy jego wypłaty.
 9. Nowy okres świadczeniowy! A co ze starym? Jak wypłacać świadczenia w sytuacji zbiegu dwóch okresów świadczeniowych.
 10. Jakie działania ma podjąć organ w sytuacji zbiegu prawa rodziców do świadczenia 500 plus
 11. Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – forma załatwienia wniosku. Uwaga! Przyznanie świadczenia nie wymaga decyzji!
 12. Kiedy nie trzeba wydawać a kiedy konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia wychowawczego.
 13. Koordynacja świadczenia wychowawczego po nowemu, czyli postępowanie organów właściwych po zmianach ustawy.
 14. Zmiana w zakresie nienależenie pobranego świadczenia 500 plus – nowe definicje oraz tryb postępowania przez organ. Działania organu w sytuacji śmierci rodzica będącego wnioskodawcą w sprawie.
 15. Zmiana miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy – obowiązki organu.
 16. Zmiana lub uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego – czyli nowe brzmienie art. 27 ustawy.
 17. Panel dyskusyjny.

PROWADZĄCY:

Anna Kawecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik, wieloletni praktyk, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, współautor Komentarza do Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Praktycznego Komentarza pt. Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 r., oraz wielu innych publikacji z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustaw pokrewnych (np. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Rodzinne), doświadczony trener prowadzący szkolenia i doradztwo z obszaru prawa administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego od 2004 r, konsultant jednostek samorządu terytorialnego. Autor wielu publikacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy społecznej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Wolters Kluwer Polska SA. Autorka publikacji „Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci.” Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, ul. Szafranka 7

TERMIN SZKOLENIA:

Rybnik, 23 maja 2019 r., godz. 9.00 – 15.00

ZGŁOSZENIA:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO do dnia 20 maja br.

Informacji udziela:
Martyna Piechoczek, tel. 32 421 21 49, biuro@subregion.pl

Szczegóły

Data: 23 maja
Czas: 9:00 - 15:00
Organizator: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Miejsce
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
Szafranka 7
Rybnik, śląskie 44-200 Polska