Czcionki:
Kontrast:

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania!

Dodano: 07.02.2017

Fundusze Europejskie

Zarząd Województwa Śląskiego wspólnie z  Zarządem Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku zatwierdził listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w obecnej perspektywie finansowej pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020. Tym samym bierze udział m.in. w wyborze do dofinansowania projektów, które będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W dniu 31 stycznia 2017 r. wybrano do dofinansowania projekty w ramach naboru RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 (poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT) oraz RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 (poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT).

Konkurs z zakresu efektywności energetycznej dotyczył następujących typów projektów:

  • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.
  • Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
  • Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach użyteczności publicznej.

W wyniku przeprowadzonej oceny dofinansowanie otrzymało 14 projektów, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego Subregionu Zachodniego. Koszt całkowity projektów to 69 060 747,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE –  51 280 790,14 zł.

Pełna lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie

Z kolei w ramach konkursu dotyczącego kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dofinansowanie otrzymało 5 podmiotów: Gmina Gaszowice, Gmina Marklowice, Gmina Krzyżanowice, Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 1-3 z Jastrzębia-Zdroju. Wartość całkowita projektów to 8 472 443,77 zł, w tym 2 904 164,58 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE.

Lista projektów wybranych do dofinansowania