Czcionki:
Kontrast:

Konferencja podsumowująca projekt „Internet w każdym domu….”

Dodano: 16.09.2015
Konferencja podsumowująca projekt „Internet w każdym domu....”

W dniu 10 września 2015 r. w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się konferencja podsumowująca realizację partnerskiego projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”, realizowanego wspólnie z 10 JST (Powiatem Rybnickim i Wodzisławskim; Miastem Jastrzębie-Zdrój, Radlin i Wodzisław Śląski; Gminą Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Gminą Miejską Żory), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Konferencja skierowana była między innymi do Beneficjentów Projektu i odbyła się pod hasłem „Internet bez tajemnic – czyli plusy i minusy korzystania z sieci” czyli poruszała kwestie dotyczące bezpieczeństwa w sieci Internet oraz możliwości wykorzystywania Internetu w praktyce.

Konferencja podsumowująca projekt „Internet w każdym domu....”

Zgromadzonych gości przywitał Adam Wawoczny – Kierownik Projektu, który podsumował realizację projektu „Internet w każdym domu…”, informując, iż w ramach ww. przedsięwzięcia przeprowadzono 47 szkoleń, zakupiono i przekazano komputery Beneficjentom, a także sfinansowano dostęp dla Internetu dla 466 gospodarstw. Dodatkowo utworzono i wyposażono w komputery 53 lokalizacje, powstała również strona internetowa projektu. Projekt przyczynił się m.in. do: wzrostu kompetencji w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych dzięki szkoleniom i codziennemu korzystaniu z komputera, rozwoju osobistego poprzez korzystanie z Internetu, a także do zwiększenia szans związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu.

Konferencja podsumowująca projekt „Internet w każdym domu....”

Uczestnikom spotkania przybliżone zostały wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci Internet takie jak: zagrożenia wirusowe, świadome i odpowiedzialne korzystanie Internetu, kwestie związane z prawami autorskimi, sposoby na bronienie się przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z sieci. Omówione zostały również kwestie bezpieczeństwa zakupów i płatności internetowych, a także ochrona dzieci w Internecie. Kolejna część konferencji poświęcona została kwestiom uzależnienia od Internetu. Podczas konferencji nie pominięto zagadnień dotyczących załatwiania spraw urzędowych za pomocą platformy ePUAP, SEKAP.

Konferencja podsumowująca projekt „Internet w każdym domu....”

Każdy uczestnik otrzymał materiały konferencyjne z zestawem podręczników w pliku pdf tj. lekcjami dot. obsługi komputera m.in. nt. korzystania z darmowego oprogramowania, stosowania się do netykiety, drukowania dokumentów, rozmów wideo, pobierania obrazów z aparatu, czy też pracy w pakietach biurowych.

Konferencja była  współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.