Czcionki:
Kontrast:

Konferencja wyjazdowa Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Dodano: 17.10.2014
Konferencja wyjazdowa Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

W dniach od 13 do 14 października br. w Brennej odbyła się konferencja wyjazdowa organizowana przez Biuro Związku ph. „Subregion Zachodni a Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i Regionalne Inwestycje Terytorialne”.

W konferencji oprócz członków Związku wziął udział, Pan Adam Zdziebło – Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, który otworzył konferencję i przedstawił postęp prac nad negocjacjami projektu RPO WSL 2014  – 2020 oraz Programów krajowych.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach:
Pani Małgorzaty Staś  – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego,
Pani Stefanii Koczar – Sikory – zastępcy Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego,
Pana Jerzego Soleckiego – Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Pana Tomasza Macioła – zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego,
a także grupy pracowników z poszczególnych wydziałów, wzięli udział w panelach obejmujących następujące tematy:
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w przededniu podpisania umowy z Komisją Europejską,
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) skuteczną reakcją na strategiczne i lokalne problemy.
– Subregion Zachodni Województwa Śląskiego w perspektywie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
– Regionalne Inwestycje Terytorialne w praktyce – start programu, przygotowanie projektów, zasady realizacji inwestycji, osiąganie i przegląd wskaźników, kwalifikowalność wydatków – pytania i odpowiedzi.

Ogólna konkluzja toczących się dyskusji sprowadza się do wniosku, że Subregion Zachodni jest dobrze przygotowany do wdrażania instrumentu RIT. Jednakże ostateczny kształt wielu dokumentów niezbędnych do wdrażania RPO WSL 2014 – 2020 zależy w dalszym ciągu od efektu negocjacji prowadzonych przez region z Komisją Europejską.