Czcionki:
Kontrast:

Konkurs “Centra kształcenia na odległość na wsiach”.

Dodano: 03.01.2007

28 grudnia 2006r. Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu “Centra kształcenia na odległość na wsiach” w ramach Priorytetu 2, Działania 2.1, schematu a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.