Czcionki:
Kontrast:

Konkurs dla gmin realizowany z Ministerstwem Cyfryzacji

Dodano: 28.03.2018
obywatel.it

Instytut Pracy i Edukacji wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji zaprasza do udziału w projekcie grantowym “Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”.

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W rezultacie projektu, dziesięć tysięcy osób nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym podstawowe kompetencje cyfrowe, wynikające z Standardu wymagań kompetencji cyfrowych.

Nabór będzie trwał od 2 kwietnia do 18 maja 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania z dokumentacją konkursową dostępną poniżej.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową www.obywatel-it.com

Regulamin mikrograntów

Schemat wniosku o udzieleniu grantu

Pakiet informacyjny dla grantobiorców

Wytyczne zakupu sprzętu w projektach mikrograntowych

Wzór porozumienia NGO-gmina

Katalog kosztów niekwalifikowalnych

Projekt Obywatel.IT  – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.