Czcionki:
Kontrast:

Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej: Debiut naukowy 2012

Dodano: 17.04.2012

Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej:  „Debiut naukowy 2012” [temat wiodący w 2012roku:„ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”]. Projekt organizuje: BIURO prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka – POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w Raciborzu.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, umożliwiającym zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wszczęcie przewodu doktorskiego (warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).