Czcionki:
Kontrast:

Konkurs w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Dodano: 12.07.2010

Ogłoszono konkurs na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych – „Przyjazna wieś” Do udziału zaproszeni są wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, tzn. począwszy od 1 maja 2004 roku. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i efektywnych projektów o charakterze infrastrukturalnym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub transregionalnym. Przy ocenie zgłoszonych projektów pod uwagę wzięte zostaną m.in. pomysłowość, modelowość (wzorcowość) i innowacyjność wynikająca z zastosowanych przy realizacji projektu technik, funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu projektu oraz użyteczność i dostępność dla osób niepełnosprawnych, a także wpływ projektu na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. Do etapu ogólnopolskiego zostaną zakwalifikowane projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym. Organizacją konkursu w Województwie Śląskim zajmuje się Sekretariat Regionalny KSOW w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczono na stronie KSOW. Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Regionalny KSOW (tel. (32) 77 40 549 lub (32) 77 40 534, ksow@silesia-region.pl) Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2010 na adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice