Czcionki:
Kontrast:

Konsultacje przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020

Dodano: 26.04.2013
Konsultacje przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020

Dnia 24 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się spotkanie pracowników odpowiedzialnych w jednostkach samorządu terytorialnego tworzących Subregion Zachodni za pozyskiwanie środków zewnętrznych, z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Panem dr Krzysztofem Wraną.

Urząd Marszałkowski reprezentowały: Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Pani Małgorzata Staś, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Pani Stefania Koczar – Sikora, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Pani Anna Jedynak oraz pracownicy obu Wydziałów.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:00. W swej pierwszej części obejmowało zagadnienia dotyczące powstającej Strategii Subregionu Zachodniego. Podstawowe kwestie związane z tym dokumentem omówił i zaprezentował autor Strategii Pan dr Krzysztof Wrana. Dokument powstaje w związku z koniecznością przygotowania Subregionu Zachodniego na programowanie nowego budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 w tym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Konsultacje przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020

W drugiej części pracownicy Urzędu Marszałkowskiego omówili zagadnienia dotyczące przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz jednej z projektowanych metod pozyskiwania środków w ścieżce pozakonkursowej w ramach RPO tj. Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym. Instrument ten w swym kształcie będzie przypominał dotychczas realizowaną ścieżkę Programu Rozwoju Subregionów.

Konsultacje przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020

W trakcie trzeciej części obejmującej dyskusję pracownicy JST,  odpowiedzialni za pozyskiwanie środków zewnętrznych mieli możliwość wymiany poglądów, wyrażenia swoich obaw i uwag oraz konsultacji – zarówno między sobą jak również na forum przy udziale pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Spotkanie było organizowane przez Urząd Marszałkowski przy udziale Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.