Czcionki:
Kontrast:

Konsultacje społeczne Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021- 2027

Dodano: 31.07.2023

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021- 2027.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku opracowuje Strategię Terytorialną Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021- 2027. Jednym z elementów dokumentu jest Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko. Zachęcamy do zgłaszania uwag do dokumentu.

Termin trwania konsultacji społecznych:

Od 31 lipca 2023 r. do 21 sierpnia 2023 r.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu:

– elektroniczne na adres biuro@subregion.pl,

– przesłać na adres – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44- 200 Rybnik z dopiskiem „Konsultacje OOŚ” (decyduje data wpływu).

Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

FORMULARZ-ZGŁASZANIA-UWAG

 

22.08.2023 r. Sprawozdanie z konsultacji społecznych:

Sprawozdanie_konsultacje społeczne

LOGO_EFS