Czcionki:
Kontrast:

Konsultacje Strategii Rozwoju oraz Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.

Dodano: 27.08.2014
Konsultacje Strategii Rozwoju oraz Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego.

W związku z trwającymi pracami nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, ogłaszamy możliwość zgłaszania uwag do roboczych wersji dokumentów niezbędnych do wdrażania na terenie Subregionu Zachodniego instrumentu pn. „Regionalne Inwestycje terytorialne”.

Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do 19 września br. , przy użyciu dołączonego formularza, na adres: biuro@subregion.pl