Czcionki:
Kontrast:

Kraina Górnej Odry – marką turystyczną obszaru Subregionu Zachodniego!

Dodano: 06.12.2019
Kraina Górnej Odry

5 grudnia br. Zgromadzenie Ogólne Członków Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku przyjęło markę turystyczną „Kraina Górnej Odry” dla swojego obszaru.

Prace nad stworzeniem marki turystycznej dla obszaru Subregionu Zachodniego trwały od czerwca 2019 r. i były wykonywane przez firmę Landbrand z Poznania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 70.030,00 zł. W ramach zadania oprócz nazwy marki turystycznej powstały 2 bardzo ważne dokumenty:

  • Koncepcja rozwoju produktów turystycznych obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
  • Strategia komunikacji marketingowej obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Nazwa marki oraz wyżej wspomniane dokumenty powstały w oparciu o konsultacje z Grupą roboczą ds. promocji turystycznej Subregionu Zachodniego (w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich członkowskich gmin i powiatów) oraz z przedstawicielami branży turystycznej z naszego obszaru. Zorganizowano cykl sześciu warsztatów. Cztery z nich dotyczyły rozwoju produktów obszaru, a dwa następne – marki turystycznej obszaru. W każdym spotkaniu uczestniczyło od 20 do 40 osób. Propozycji nazw dla marki turystycznej było bardzo dużo i były bardzo zróżnicowane np. „Zielony Śląsk”, „Tukej Śląsk”, „Śląska Jedynka” czy „Zachodnia Brama Śląska”. Należało jednak pamiętać, iż marka turystyczna musi się wyróżniać, a jej odbiorcy muszą ją z czymś kojarzyć – najlepiej z miejscem geograficznym.

Prezentację podsumowującą projekt można zobaczyć –> tutaj <–

Odra jest rzeką o znaczeniu międzynarodowym – tak samo jak Bug łączący Ukrainę, Polskę i Białoruś czy rzeka Ren łącząca Niemcy z Francją. Na terenie Subregionu Zachodniego rozpoczyna się polski odcinek Górnej Odry, która wraz ze swoimi dorzeczami na terenie Subregionu Zachodniego tj. Olzą, Szotkówką, Rudą i Nacyną łączą cały obszar. Słowo „kraina” umożliwia różnorodną narrację skupioną nie tylko na samej rzece, ale również na tym, co jest w jej okolicy np. zamki, pałace, kościoły, zabytki techniki, parki i rezerwaty przyrody, turystyka aktywna, jak również dziedzictwo niematerialne – czyli tradycje tutejszych mieszkańców, gwara śląska oraz śląska kuchnia regionalna. Przyjęcie marki turystycznej pod nazwą Kraina Górnej Odry otwiera również możliwości współpracy turystycznej z Republiką Czeską (gdzie Odra rozpoczyna swój bieg w Górach Odrzańskich) i innymi partnerami z Polski – od Kędzierzyna-Koźla po Szczecin (gdzie uchodzi do Roztoki Odrzańskiej będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego).

W związku z przyjęciem marki turystycznej Kraina Górnej Odry zaplanowano szereg działań promocyjnych mających na celu rozpropagowanie nowo powstałej marki, dzięki którym Kraina Górnej Odry stanie się rozpoznawalna na rynku krajowym i zagranicznym.