Czcionki:
Kontrast:

Kultura.rybnik.eu

Dodano: 26.07.2010

Przeszło 1,6 mln zł to kwota dofinansowania, jakie otrzymał Rybnik z Unii Europejskiej na budowę kompleksowego systemu informacji kulturalnej.Założeniem projektu “Kultura.rybnik.eu” jest prezentacja spójnej i kompleksowej oferty kulturalnej miasta jak najszerszemu gronu odbiorców, zainteresowanemu wydarzeniami prowadzonymi zarówno przez jednostki miejskie, jak i przez podmioty prywatne, stowarzyszenia, organizacje, parafie, czy rady dzielnic. Całkowita wartość projektu to 1.929.188,40 zł. W ramach projektu zostaną zrealizowane:- cykliczny program telewizyjny “Donosiciel kulturalny”;- bezpłatny, drukowany informator kulturalny, publikowany raz w miesiącu;- informator internetowy www.kultura.rybnik.eu;- system fotokodów (oznakowanie punktów kulturalnych i wydarzeń za pomocą fotokodów);- podświetlane gabloty informacyjne (70 sztuk) wraz z wydrukiem plakatów prezentujących ofertę kulturalną;- sieć elektronicznych nośników (ekrany LCD, ekran wielkoformatowy LED, punkty Bluetooth, infokioski);- telefoniczna informacja kulturalna;Cechą charakterystyczną dla tego projektu jest jego kompleksowość. Adresowany jest do mieszkańców w każdym przedziale wiekowym, więc nawet osoby nieobeznane z nowinkami technicznymi będą mogły z niego skorzystać.Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się w październiku br. a zakończy w pierwszej połowie 2012 r., jednak większość elementów projektu (strona internetowa, elektroniczne nośniki, fotokody i gabloty informacyjne) będą wykorzystywane przez kolejnych kilka lat. Sama koncepcja systemu oraz założenia techniczne zostały przygotowane przez Wydział Promocji i Informacji Urzędu Miasta Rybnika.Dofinansowanie przyznane zostało w ramach działania 4.2 Systemy Informacji Kulturalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. “Kultura.rybnik.eu” to jeden z szesnastu projektów, które uzyskały dofinansowanie oraz drugi pod względem wartości projekt w konkursie. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1.639.810,14 zł.Źródło: www.rybnik.pl