Czcionki:
Kontrast:

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań i szkoleń.

Dodano: 19.10.2015

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań i szkoleń.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na szkolenia:

 • „Kwalifikowalność wydatków i tworzenie projektu w LSI, w projektach współfinansowanych z EFS”
 • „Zasady przygotowana wniosku o dofinansowanie i obsługa LSI,  w projektach współfinansowanych z EFS”
 • „Obowiązki projektodawcy w zakresie informacji i promocji w projektach współfinansowanych z EFS, w perspektywie 2014-2020”

„Kwalifikowalność wydatków i tworzenie projektu w LSI, w projektach współfinansowanych z EFS”

Termin: 21 października 2015 r.
Rejestracja: 8:00-8:30
Godz. spotkania: 8:30-15:30
Miejsce: Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34

Tematyka spotkania:

 • zasady kwalifikowalności wydatków w nowej perspektywie,
 • konstruowanie budżetu – ćwiczenia,
 • zasady przygotowywania projektów w LSI, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu,
 • składanie wniosku z wykorzystaniem platform SEKAP i ePUAP.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.

Zasady przygotowana wniosku o dofinansowanie i obsługa LSI,  w projektach współfinansowanych z EFS

Termin: 22 października 2015 r.
Rejestracja: 8:20-8:30
Godz. spotkania: 8:30-15:30
Miejsce: Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34

Tematyka spotkania:

 • podmioty zaangażowane w realizację projektu,
 • szczegółowy opis projektu,
 • zakres rzeczowo-finansowy,
 • poziom dofinansowania, montaż finansowy,
 • mierzalne wskaźniki projektu

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.

Obowiązki projektodawcy w zakresie informacji i promocji w projektach współfinansowanych z EFS, w perspektywie 2014-2020”

Termin: 23 październik 2015 r.
Godz. spotkania: 10:00-13:00
Miejsce: Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34

Tematyka spotkania:

 • obowiązki informacyjne i definicje pojęć,
 • planowanie działań informacyjno-promocyjnych,
 • oznaczanie miejsca projektu,
 • strona internetowa projektu,
 • stosowanie logotypów Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.

 Udział w spotkaniach jest bezpłatny.