Czcionki:
Kontrast:

Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku zaprasza na szkolenia.

Dodano: 11.09.2015

Fundusze Europejskie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zaprasza na szkolenia:

  • “Jak zaplanować dobry projekt? – szkolenie z logiki projektowej w Rybniku”
  • “Kwalifikowalność wydatków i tworzenie projektu w LSI w projektach współfinansowanych z EFS”

“Jak zaplanować dobry projekt? – szkolenie z logiki projektowej w Rybniku”

Termin: 16 września 2015 r.

Rejestracja: 08:15-08.30

Godz. spotkania/szkolenia: 08.30-15.30

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik

Tematyka szkolenia:

  • cykl życia projektu, tworzenie uzasadnienia i celu głównego wraz ze szczegółowymi – ćwiczenia praktyczne studium przypadku;
  • grupa docelowa. Przygotowanie przykładowych dokumentów rekrutacyjnych. Zadania/działania oraz produkty – zaplanowanie przykładowych zadań i rezultatów/produktów projektu;
  • doświadczenie. Zespół – jak rozdzielić zadania. Metody budowania zespołu projektowego;
  • tworzenie budżetu i harmonogramu – przygotowanie przykładowego budżetu oraz harmonogramu na podstawie wykresu Gannta.

“Kwalifikowalność wydatków i tworzenie projektu w LSI w projektach współfinansowanych z EFS”

Termin: 18 września 2015 r.

Rejestracja: 08:15-08.30

Godz. spotkania/szkolenia: 08.30-15.30

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik

Tematyka szkolenia:

  • zasady kwalifikowalności wydatków w nowej perspektywie
  • konstruowanie budżetu – ćwiczenia
  • zasady przygotowywania projektów w LSI, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu
  • składanie wniosku z wykorzystaniem platform SEKAP i ePUAP

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie pn. “Jak zaplanować dobry projekt…”

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie pn. “Kwalifikowalność wydatków”