Czcionki:
Kontrast:

Nabór – Specjalista ds. Projektów

Dodano: 15.11.2013

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. Projektów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22 listopada 2013 r. godz. 12.00 pod adresem Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego , 44-200 Rybnik, ul. J. i F. Białych 7 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: “Nabór na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW” w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Test i rozmowę kwalifikacyjną planuje się przeprowadzić w dniu 27 listopada 2013 r. od godz. 9.00.

Poniżej znajduję się pełna treść ogłoszenia o naborze pracownika. Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Związku można pobrać pod tym adresem.