Czcionki:
Kontrast:

Nadzwyczajne Zgromadzenie

Dodano: 09.01.2019
Zgromadzenie Ogólne

W środowe przedpołudnie 9 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Zgromadzenie rozpoczęło się od wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.

Po podliczeniu głosów obecnych delegatów nastąpiło stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał i powołano Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia – Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec przedstawił porządek obrad. Następnie w związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się w październiku 2018 r. oraz wobec zmian na stanowiskach starostów i prezydenta miasta nastąpiło rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: odwołania trzech Członków Zarządu, powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów oraz uzupełnienia składu Zarządu Związku.

W wyniku tajnego głosowania i podliczeniu wszystkich oddanych głosów przez Komisję Skrutacyjną nowymi członkami Zarządu zostali: Leszek Bizoń – Starosta Wodzisławski (44 głosy), Grzegorz Swoboda – Starosta Raciborski (44 głosy) oraz Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz (36 głosów).

W dalszej części posiedzenia Adam Wawoczny Dyrektora Biura Związku przedstawił sprawy bieżące Związku. Poinformował zebranych o bieżącej działalności grup roboczych: ds. gospodarowania odpadami i promocji turystycznej działających przy Związku. Dyrektor Biura przekazał również informacje o prowadzonych przez stowarzyszenie szkoleniach dla powiatowych i gminnych radnych samorządowych. Od 2018 Związek znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Tym samym wyczerpano porządek obrad Związku.