Czcionki:
Kontrast:

Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe

Dodano: 10.10.2018
Uczestnicy podczas szkolenia

9 października br. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbyło się szkolenie pn. “Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Na szkolenie przybyło ok. 50 przedstawicieli Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w celu podniesienia kwalifikacji z zakresu realizacji zamówień publicznych w projektach UE 2014-2020 dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie odbyło się na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego / Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

EFS kolor

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.