Czcionki:
Kontrast:

Nieodpłatne korzystanie z autostrad – odpowiedź Ministra

Dodano: 11.02.2008

W załączeniu zamieszczamy pismo Ministra Infrastruktury będące odpowiedzią na Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Związku. Dotyczyło ono nieodpłatnego korzystania z autostrad na terenach aglomeracji miejskich.