Czcionki:
Kontrast:

Nieprzekraczalne terminy dla projektów z listy rezerwowej PRS

Dodano: 25.03.2011

W związku z aktualizacjami Programów Rozwoju Subregionów oraz ustaleniami podczas spotkania przedstawicieli IZ RPO WSL i Liderów Subregionów Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, co następuje. Zgodnie z wytycznymi dla procedury PRS i PK, dla projektów nowo wprowadzanych na listy PRS w ramach wykorzystania oszczędności, obowiązują nieprzekraczalne terminy:

1) złożenie wniosku o dofinanowanie projektu – 31 grudnia 2011 r.

2) zakończenie oceny projektu – 31 marca 2012 r.

3) podpisy umowy o dofinansowanie projektu – 30 czerwca 2012 r.

W zwiazku z tym, prosimy o możliwie sprawne i rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami, która umożliwi terminową ocenę i kontraktację tych projektów. Wszystkie Subregiony zostaną zobowiązane do sporządzenia aktualizacji Programów na dzień 1 września br. Przy aktualizacji tej będzie istniała po raz ostatni możliwość wykorzystania kwoty oszczędności powstałych w Programie, zgodnie z dotychczas obowiązującymi Zasadami… Oszczędności niewykorzystane zostaną zaś przesunięte do puli konkursowej RPO WSL. Instytucja Zarządzająca zakłada utrzymanie zasady ukierunkowania wykorzystania środków niezagospodarowanych z uwzględnieniem propozycji Subregionów.