Czcionki:
Kontrast:

Nowe standardy współpracy administracji publicznej z NGO

Dodano: 03.09.2013

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Gminą i Miastem Czerwionka – Leszczyny przystąpił do projektu pt. „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach”, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną w ramach konkursu pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Na ten cel Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało dofinansowanie w wysokości 371 720,00zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Czerwionce-Leszczynach, a ponadto:

– podniesienie jakości współpracy JST/NGO w obszarze konsultacji i wdrażania polityk publicznych w Czerwionce-Leszczynach przez wypracowanie i przyjęcie systemu konsultacji i wzajemnego informowania,

– podniesienie jakości współpracy finansowej i poza finansowej samorządu i organizacji pozarządowych poprzez wypracowanie jawnego i ogólnie dostępnego regulaminu współpracy,

– stworzenie systemu integracji i wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich poprzez opracowanie zasad wsparcia instytucjonalnego i animacyjno – informacyjnego,

–  upowszechnienie i wypromowanie założeń Modelu Współpracy w 28 Gminach i Powiatach Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego poprzez regularne publikowanie informacji na stronie internetowej oraz organizację konferencji podsumowującej.Realizacja projektu potrwa od października 2013 roku do czerwca 2015 roku. „Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.