Czcionki:
Kontrast:

Nowe wydawnictwa promujące Śląskie

Dodano: 24.09.2013
Nowe wydawnictwa promujące Śląskie

Śląskie to region pełen niespodzianek. Są tu miejsca znane i lubiane, ale można także odnaleźć ciszę i spokój. Można tu uprawiać sporty letnie i zimowe w Beskidach, są tutaj tysiące kilometrów ścieżek rowerowych, na które szczególnie zaprasza Subregion Zachodni woj. śląskiego. W wielu miejscach województwa Szlak Architektury Drewnianej zachęca turystów do podziwiania starych kościołów i kapliczek. Nie brakuje pałaców i zamków, te najsłynniejsze położone są na Szlaku Orlich Gniazd. Śląskie ma także atut tradycji przemysłowych, znajduje się tutaj Szlak Zabytków Techniki, łączący obiekty związanych m.in. z kolejnictwem, tradycją górniczą i hutniczą, energetyką czy łącznością.

Wydawnictwa zawierają opisy poszczególnych regionów województwa śląskiego. I tak wydane zostały przewodniki po Jurze, Beskidach, Śląsku Cieszyńskim, Metropolii, Subregionie Zachodnim oraz jeden po całym województwie. Obok ciekawych, napisanych przez Annę Dudzińską tekstów przewodniki zawierają informacje praktyczne, ciekawostki i wszystko to, co turyści powinni wiedzieć przed wyprawą w znane i nieznane rejony województwa śląskiego.

Od połowy września przewodniki są dostępne w punktach informacji turystycznej w całym województwie. Wydawnictwa są bezpłatne.

Projekt jest realizowany w Partnerstwie z: Śląską Organizacją Turystyczną (Wnioskodawca), Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym w Katowicach, Stowarzyszeniem “Region Beskidy” w Bielsku-Białej, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej “Olza” w Cieszynie, Związkiem Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu, Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedziba w Rybniku.

Projekt: “Śląski System Informacji Turystycznej”. Beneficjent: Śląska Organizacja Turystyczna. Wartość projektu: 14 530 000 PLN. Wartość dofinansowania 12 350 500 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Nowe wydawnictwa promujące Śląskie

logotypy