Czcionki:
Kontrast:

Nowe wyzwania, nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Dodano: 01.04.2011
Nowe wyzwania, nowe możliwości

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego wraz z Miastem Wodzisław Śląski oraz Fundacją Euro Nation z Warszawy złożył pionierski w tej części województwa projekt teleinformatyczny z zakresu walki z wykluczeniem cyfrowym do konkursu Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt ten, został pozytwynie oceniony przez ekspertów Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (www.wwpe.gov.pl) i został wybrany do dofinansowania. „Dzięki temu projektowi będziemy mogli w realny sposób polepszyć jakość życia i funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie osobom dotkniętym problemem wykluczenia cyfrowego, które jest w dużym stopniu oparte o media elektroniczne,” mówi Adam Wawoczny, Dyrektor Biura Związku Subregionu Zachodniego.

Projekt będzie trwał 36 miesięcy. W trakcie realizacji zostanie wybudowana nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, która posłuży do dostarczania Internetu o wysokiej przepustowości. Następnie wyposaży się w sprzęt komputerowy i przeszkoli (180 godzin) odbiorców projektu (beneficjentów). Dodatkowo zostanie utworzonych 6 pracowni komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, które zostaną zlokalizowane na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

W przyszłości cała nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna, powstała w ramach projektu pozostanie własnością miasta. Na jej bazie będzie można rozwijać wszelkie elektroniczne usługi publiczne; hot-spoty, dostęp do Internetu socjalnego, elektroniczny obieg dokumentów lub monitoring miejski. Projekt będzie realizowany w oparciu o częstotliwości WiMAX, których właścicielem jest Związek Subregionu Zachodniego.

Całkowity koszt tego nowatorskiego wdrożenia wynosi 5 486 964,50 zł, (kwota dofinansowania 4 663 919,82 zł), zaś wkład własny Związku i Miasta Wodzisław to zaledwie 270 tys. złotych rocznie przez trzy lata. „Mamy nadzieję, że za przykładem Wodzisławia pójdą także inne samorządy, której do tej pory jeszcze nie zdecydowały się na przystąpienie do podobnego projektu” mówi Adam Wawoczny, Dyrektor Biura Związku.