Czcionki:
Kontrast:

Nowy Przewodniczący Związku

Dodano: 03.03.2010

W dniu 2 marca br. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku podczas, którego odwołano dotychczasowego Przewodniczącego Związku Tadeusza Skatułę, a na jego miejscę powołano Starostę Powiatu Rybnickiego Damiana Mrowca. Podczas Zgromadzenia nowy Przewodniczący podziękował za pracę Taduesza Skatuły podczas rocznej kadencji, jednocześnie oczekując na jego pomoc jako Członka Zarządu. Podczas Zgromadzenia przedstawiono stan wdrażania Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego. Zwrócono uwagę na fakt, że gminy Subregionu Zachodniego jako jedyne z całego woj. śląskiego złożyły wszystkie projekty do trybu pozakonkursowego (38 projektów z listy podstawowej). W sumie 21 z nich zostało już wybranych do dofinansowania, a 17 jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Kwota całego programu zamyka się w kwocie 211.310.143,57 zł. Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono wstępną koncepcję techniczną wdrożenia WiMAX na obszarze 24.3 oraz odbyła się prezentacja firmy zajmującej się pomiarami geodezyjnymi metodą laserową.