Czcionki:
Kontrast:

O Gospodarce odpadami w Subregionie Zachodnim

Dodano: 21.02.2012
O Gospodarce odpadami w Subregionie Zachodnim

W dniu 21 lutego 2012 r. odbyło się spotkanie dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego nowego regionu gospodarki odpadami (region III). Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze postanowienia wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 r.

Związek Subregionu Zachodniego, będący organizatorem spotkania, zaproponowałrównież kilka rozwiązań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  podjęto próbę dyskusji nad ujednoliceniem gminnych regulaminów oraz wyjaśnieniem pojawiających się problemów w związku z metodami naliczania opłat i całym systemem monitorującym gospodarkę odpadami. Przedstawiono również prezentację rozwiązań stosowanych w Szwecji, których system jest bardzo rozwinięty i warty przeniesienia do polskich realiów.

Rezultatem spotkania była inicjacja kolejnych spotkań z zakresu systemów informatycznych oraz kampanii edukacyjno-informacyjnych. W związku z powyższym Biuro Subregionu Zachodniego informuje, iż w przypadku pojawiających się pytań, wątpliwości oraz sugestii dotyczących kolejnych spotkań prosi się o kontakt drogą elektroniczną biuro@subregion.pl.

O Gospodarce odpadami w Subregionie Zachodnim

O Gospodarce odpadami w Subregionie Zachodnim