Czcionki:
Kontrast:

O środkach europejskich w Subregionie Zachodnim.

Dodano: 21.04.2017

Z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Pana Damiana Mrowca w dniu 20 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyło się spotkanie poświęcone tematyce unijnej.

W spotkaniu uczestniczył Pan Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Wojciech Saługa  – Marszałek Województwa Śląskiego, Pan Grzegorz Wolnik – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Pani Małgorzata Staś – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także przedstawiciele gmin i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego.

O środkach europejskich w Subregionie Zachodnim.

Źródło: www.janolbrycht.pl

Podczas spotkania omówiono m.in. budżet Unii Europejskiej po roku 2020 i konsekwencje dla Europejskiej Polityki Spójności, w szczególności dla samorządów polskich jakie niosą za sobą planowane zmiany. Szeroko przedstawiono również informacje o aktualnym stanie realizacji RPO Województwa Śląskiego 2014‐2020, zwłaszcza w kontekście Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Owocna dyskusja pozwoliła ponadto na zaprezentowanie skutków, jakie dla funduszy europejskich będą miały nowe instrumenty finansowe.

Zgromadzonym przedstawiono także planowane zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, które aktualnie są konsultowane z Komisją Europejską.

O środkach europejskich w Subregionie Zachodnim.

Źródło: www.janolbrycht.pl