Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym

Dodano: 03.02.2012

Urząd Miasta Wodzisław Śl. ogłasza zamówienie publiczne na „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej na potrzebę dostępu do InternetuBeneficjentów Ostatecznych projektu współfinansowanego w 85% z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Os Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki .Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” pod nazwą “Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.