Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze – Asystent Koordynatora Projektu

Dodano: 12.03.2012

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Koordynatora Projektu “Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.