Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze pracownika do Biura Związku

Dodano: 07.10.2011
Nabór

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjno-biurowy, specjalista ds. projektów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 21 października 2011 r. do godz. 12.00 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik w zaklejonych kopertach z dopiskiem: “Nabór na wolne stanowisko pracy PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY, SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Test i rozmowę kwalifikacyjną planuje się przeprowadzić w dniu 26 października 2011 r. od godz. 9.00.

Poniżej znajduję się pełna treść ogłoszenia o naborze pracownika. Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze Związku można pobrać pod tym adresem.