Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Dodano: 30.07.2010

Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.Wnioski na rok 2011 należy składać w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pok. 174) od 1 września 2010 r. do 30 września 2010 r., do godz. 15.30. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Kontakt:Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimitel. (32) 20 77 174be-sekretariat@katowice.uw.gov.plInformacja o Programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronieinternetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/nppdl_2010.html