Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera prywatnego do projektu

Dodano: 05.10.2010
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera prywatnego do projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera prywatnego do projektu pt. „eInclusion – likwidacja problemu wykluczenia cyfrowego w wybranych gminach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego“.Projekt będzie realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 eInclusion.