Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP 5/2007

Dodano: 05.07.2007

Sygn. sprawy ZP 5/2007W imieniu Zamawiającego informuję o wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę z dnia 29.06.2007 r. na zadanie pn.:Opracowanie i druk: przewodnika upowszechniającego oraz opracowań specjalistycznych w związku z projektem IW EQUAL „Pomysł na sukces” ZP 5/2007Po przeprowadzeniu oceny ofert, w oparciu o kryteria wyboru oferty, wartość oferowanych prac oraz ocena punktowa przedstawia się następująco:(Nr oferty, Nazwa wykonawcy,