Czcionki:
Kontrast:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dodano: 06.03.2012

fundusz społeczny

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zaprasza do składania ofert na organizację  i  przeprowadzenie  szkoleń,  warsztatów,  nabycie  licencji  i  wdrożenie  oprogramowania informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na celu  wzmocnienie  potencjału  administracji  samorządowej  poprzez  realizację  projektu  „Ku nowoczesnej  administracji  samorządowej  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.

Szczegóły zamówienia znajdują się pod tym adresem