Czcionki:
Kontrast:

Otrzymaliśmy dofinansowanie na druk mapy turystycznej Subregionu

Dodano: 24.05.2011
Otrzymaliśmy dofinansowanie na druk mapy turystycznej Subregionu

Podczas Zarządu ŚOT w dniu 23 maja została przyjęta uchwała nr 1/II/2011 Śląskiej Organizacji Turystycznej w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków. Związek otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na wykonanie turystycznej mapy Subregionu Zachodniego prezentującej walory turystyczne południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Łącznie ze środkami własnymi pozwoli to na druk ok. 30 000 sztuk map.

Mamy nadzieję, iż dytrybucja tych map pozwoli na wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej regionu (przełamywanie stereotypu regionu nieciekawego turystycznie) oraz na zwiększenie ruchu turystycznego w regionie, co z kolei  spowoduje większe nakłady na turystykę i poprawę infrastruktury.

Druk map pozwoli nam na wyposażenie przez co najmniej dwa lata 10 punktów Informacji Turystycznej w Subregionie Zachodnim w materiały promujące turystykę rowerową. Chcemy także doposażyć co najmniej kilkunaście lokalnych imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym w materiały drukowane dla uczestników. Mapy jednocześnie pozwolą na obecność oferty turystycznej Subregionu Zachodniego na licznych targach turystycznych w Polsce.