Czcionki:
Kontrast:

Perspektywa 2014+ / PARTNER 3

Dodano: 24.01.2012
slaskie

Informacje dotyczące narzędzia Partner 3

Partner 3 to narzędzie, które pomoże poznać potrzeby Województwa Śląskiego, zidentyfikować planowane strategiczne przedsięwzięcia dla regionu w perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020. Proces zgłaszania propozycji projektów za pomocą Partner 3 realizowany będzie dwuetapowo:

a) W fazie pierwszej zostaną wybrane podmioty, do których skierowane zostanie prośba o wyznaczenie Koordynatorów (jst, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowo-badawcze, izby rzemieślnicze, inkubatory przedsiębiorczości, klastry). Koordynatorzy pełnić będą rolę liderów zgłaszających propozycje projektów strategicznych dla rozwoju regionu, które mogłyby starać się o uzyskanie dofinansowania w latach 2014 – 2020 (zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

b) W fazie drugiej Partner 3 zostanie otwarty na propozycje wszystkich zainteresowanych potencjalnych beneficjentów, dzięki czemu poznane zostaną newralgiczne potrzeby, problemy regionu, których rozwiązanie/poprawa mogłaby nastąpić dzięki realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych w okresie 2014 – 2020.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi materiałami przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia Partner 3.

Regulamin narzędzia Partner 3, zasady rejestracji
Instrukcja użytkowania narzędzia Partner 3 (PDF)

Strona logowania Partner 3

W razie pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Mickoś – numer telefonu: (32) 77 40 342

Anna Woźniak – numer telefonu (32) 77 40 199 lub napisać email na adres partner@slaskie.pl.